Tvorba webových aplikací na straně klienta (JavaScript) a serveru (PHP)