Osnova témat

 • Úvod

  Moderní drama a kinematografie

  Vítáme Vás v elektronickém kurzu, věnovaném vývoji českého a světového dramatu na sklonku 19. a během 20. století a vývoji české i světové kinematografie. Texty a obrazové přílohy byly původně součástí přípravných prezentací k maturitě z českého jazyka a literatury.

  Moderní drama

  S využitím možností, které poskytuje LMS, k nim mohly být připojeny testy, ankety, diskusní fórum i dotazník. Ke každé lekci byly rovněž přiřazeny odkazy na videoukázky (zdrojem je server YouTube).


  Doufáme, že všem studentům pomohou nejen lépe se zorientovat ve sférách divadelních či filmových, ale budou i tou nejlepší motivací k návštěvě skutečného divadelního představení nebo filmové projekce.


  Před samotným zahájením studia jsme pro Vás připravili malý motivační test, jehož absolvováním si můžete ověřit aktuální úroveň svých kulturních znalostí. Případné zjištění mezer ve Vašem rozhledu po světě divadla a filmu přijměte, prosím, jako výzvu. Neboť cílem tohoto kurzu je pokusit se aspoň některé z těchto mezer zacelit.
 • Téma 1

  I. lekce: Realistické drama

  V první lekci náš pohled zaměříme na díla uznávaných světových i českých realistických dramatiků, kterými byli Henrik Ibsen, Anton Pavlovič Čechov, George Bernard Shaw, Gabriela Preissová, Ladislav Stroupežnický či bratři Mrštíkové.

  Doporučujeme nejprve pečlivě pročíst studijní text, navštívit Malé školní divadlo a prohlédnout si zajímavé ukázky, ověřit si své znalosti pomocí Opakovacího testu.
  V případě úspěšného zvládnutí učiva může pokračovat další lekcí.

  Předpokládaný čas studia: 2 hodiny

 • Téma 2

  II. lekce: Zakladatelé moderního dramatu

  V druhé lekci se poznáme s kurážnými průkopníky nových divadelních forem - s francouzským bohémem Alfredem Jarrym a jeho originálním groteskním dramatem Král Ubu, německým levicovým umělcem Bertoldem Brechtem, který na slavné berlínské scéně realizoval své představy o tzv. epickém divadle , a konečně s velkým italským dramatikem Luigim Pirandellem, průkopníkem divadla na divadle.

  Doporučujeme nejprve pečlivě pročíst studijní text, navštívit Malé školní divadlo a prohlédnout si zajímavé ukázky, ověřit si své znalosti pomocí Opakovacího testu.
  V případě úspěšného zvládnutí učiva může pokračovat další lekcí.

  Předpokládaný čas studia: 2 hodiny
 • Téma 3

  III. lekce: Světové poválečné drama

  V této lekci nás bude zajímat vývoj světového dramatického umění po druhé světové válce. Z důvodu omezeného prostoru a značného potenciálního rozsahu tématu se zaměříme pouze na vybrané fenomény tohoto období - americké psychologicky laděné drama v čele s Tennessee Williamsem a Arthurem Millerem, absurdní drama a jeho zakladatele Samuela Becketta i Eugéna Ionesca a vynikajícího švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta.

  Doporučujeme nejprve pečlivě pročíst studijní text, navštívit Malé školní divadlo a prohlédnout si zajímavé ukázky, ověřit si své znalosti pomocí Opakovacího testu.
  V případě úspěšného zvládnutí učiva může pokračovat další lekcí.

  Předpokládaný čas studia: 2 hodiny
 • Téma 4

  IV. lekce: Osobnosti moderního českého dramatu

  Lekce je věnována nejvýznamnějším osobnostem českého divadelního umění dvacátého století. Začneme osobností významnou i v kontextu světového divadelnictví - Karlem Čapkem. Pak se s dvojicí V + W podíváme na forbíny (a pochopitelně nejen ty) Osvobozeného divadla, blíže se seznámíme s dílem dramatika a politika Václava Havla a v závěrečném letmém shrnutí si představíme i některé další významné české dramatiky konce minulého století.

  Doporučujeme nejprve pečlivě pročíst studijní text, navštívit Malé školní divadlo a prohlédnout si zajímavé ukázky, ověřit si své znalosti pomocí Opakovacího testu.
  V případě úspěšného zvládnutí učiva může pokračovat další lekcí.

  Předpokládaný čas studia: 2 hodiny
 • Téma 5

  V. lekce: Divadla malých forem

  Na konci 50. a počátku 60. let se v českém divadelnictví objevil fenomén, který sehrál mimořádně významnou kulturní roli zejména v době dočasného uvolnění poměrů před srpnovou okupací, ale možná ještě více v pohnutých časech normalizace. Avantgardní malé scény patřily a patří k tomu nejlepšímu, co je v našich kulturních poměrech k vidění. Jména jako Semafor, Ypsilonka, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Járy Cimrmana, Husa na provázku se stala pojmy a jistotami vyprodaných představení ...

  Doporučujeme nejprve pečlivě pročíst studijní text, navštívit Malé školní divadlo a prohlédnout si zajímavé ukázky, ověřit si své znalosti pomocí Opakovacího testu.
  V případě úspěšného zvládnutí učiva může pokračovat další lekcí.

  Předpokládaný čas studia: 2 hodiny
 • Téma 6

  I. shrnutí: Moderní české a světové drama

  Po prostudování prvního oddílu věnovaného vývoji moderního dramatu nyní následuje shrnující lekce. Najdete v ní aktivity, u nichž se předpokládá solidní zvládnutí všech předchozích témat. Získané znalosti můžete využít při vypracování korespondenčního úkolu a kontrolního testu; obojí je podmínkou pro hodnocení Vašeho studia. Kromě toho Vám nabízíme možnost zúčastnit se ankety o českého dramatika 20. století a uvádíme i několik odkazů na zajímavá místa na Internetu.
 • Téma 7

  VI. lekce: Počátky světové a české kinematografie

  Lekce pojednává o vzniku kinematografie a průkopnících, jejichž zásluhou se film stal fenoménem moderní doby. Seznámíte se s významnými tvůrci amerického a evropského němého filmu. Závěrečná část této kapitoly je věnována počátkům české kinematografie a významným osobnostem českého filmu před druhou světovou válkou.

  Doporučujeme nejprve pečlivě pročíst studijní text, navštívit Malé školní kino a prohlédnout si zajímavé ukázky, ověřit si své znalosti pomocí Opakovacího testu.
  V případě úspěšného zvládnutí učiva může pokračovat další lekcí.

  Předpokládaný čas studia: 2 hodiny
 • Téma 8

  VII. lekce: Legendy světového poválečného filmu

  I tato kapitola je pouze velmi omezeným výběrem z bohaté nabídky nejchutnějších chodů světové filmové kuchyně. V první ochutnávce kanibalsky zhltneme trojici slavných režisérů - geniální americké "zlobivé dítě" Orsona Wellese, japonského samuraje Akiru Kurosawu a švédského filosofa za kamerou Ingmara Bergmana. Hned poté si vychutnáme vydařené filmové adaptace literárních skvostů. Budeme pokračovat návštěvou vyhlášené italské neorealistické restaurace a intimní francouzské kavárny zvané Nová vlna. A samozřejmě - na závěr sladce hořký postmoderní dortík v podání amerických filmařských hvězd ...

  Doporučujeme nejprve pečlivě pročíst studijní text, navštívit Malé školní kino a prohlédnout si zajímavé ukázky, ověřit si své znalosti pomocí Opakovacího testu.
  V případě úspěšného zvládnutí učiva může pokračovat další lekcí.

  Předpokládaný čas studia: 2 hodiny
 • Téma 9

  VIII. lekce: Mezníky českého filmu

  Poslední lekce je stručným přehledem důležitých počinů ve vývoji české kinematografie od doby německé okupace až do současnosti. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak vývoj filmu sledoval vývoj české (respektive československé) společnosti. Zaměříme se zvláště na výjimečnou epochu české kultury - šedesátá léta, během níž se český film stal světově známým pojmem (hovoří se o tzv. české nové vlně) a získal mnohá významná ocenění - mimo jiné i dvě zlaté sošky Oscara. Představíme si aspoň stručně ty nejvýznamnější tvůrce a jejich filmy; závěrečnou část kapitoly pak věnujeme Miloši Formanovi, ve světě nejuznávanějšímu českému filmaři.

  Doporučujeme nejprve pečlivě pročíst studijní text, navštívit Malé školní kino a prohlédnout si zajímavé ukázky, ověřit si své znalosti pomocí Opakovacího testu.
  V případě úspěšného zvládnutí učiva může pokračovat další lekcí.
 • Téma 10

  II. shrnutí: Česká a světová kinematografie

  Po úspěšném prostudování všech tří lekcí o vývoji kinematografie nyní následuje shrnující lekce. Najdete v ní aktivity, u nichž se předpokládá solidní zvládnutí všech předchozích témat. Získané znalosti můžete využít při vypracování korespondenčního úkolu a kontrolního testu; obojí je podmínkou pro hodnocení Vašeho studia.
  Kromě toho Vám nabízíme možnost zúčastnit se ankety o český film Vašeho srdce. Připojujeme rovněž některé internetové odkazy se zajímavými stránkami o filmech a jejich tvůrcích.
  Nakonec Vás ještě požádáme o vyplnění závěrečného dotazníku.